TOP

Tại sao tôi nên chọn Globe3 ERP?

  • Globe3 ERP tích hợp đầy đủ các phân hệ vào cùng một hệ thống duy nhất: Bán hàng, mua hàng, kiểm kê, tài chính, sản xuất…
  • Với tính năng import, export dữ liệu, Globe3 ERP giúp bạn dễ dàng chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống khác sang Globe3 ERP và ngược lại …
  • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở PostgreSQL rất mạnh mẽ, hỗ trợ tích cực những phần mềm sử dụng dữ liệu lớn (big data) như ERP. Hiện tại, rất nhiều công ty sử dụng PostgreSQL như Skype, Google,…