TOP

Globe3 ERP có hỗ trợ xuất các báo cáo định dạng Excel, PDF, Word,… được không?

Hoàn toàn có thể. Globe3 ERP hỗ trợ mạnh mẽ việc xuất các báo cáo dưới nhiều định dạng khác nhau.